Pelastussuunnitelmat sähköiseen sovellukseen

turvakohde-blogiin

Talokeskuksen Turvakohde.fi-sovellus on sähköinen pelastussuunnitelmasovellus, joka on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja pelastuslain määrittämiin vaatimuksiin. PDF-muodossa toimitettavissa pelastussuunnitelmissa ongelmaksi muodostui, että pienetkin muutokset esimerkiksi yhteystiedoissa vaativat päivityksen pelastussuunnitelmaan ja uuden version toimittamisen asiakkaalle. Talokeskuksen laatima pelastussuunnitelma Turvakohde.fi-sovelluksessa on helppo pitää ajan tasalla.

Työkaluna pelastussuunnitelmasta vastuussa olevalle

Päivittämisen ja ajan tasalla pitämisen helppous on merkittävimpiä etuja sähköisessä pelastussuunnitelmassa. Kiinteistön omistaja tai haltija saa tunnukset, joilla voi vaivattomasti tehdä muutoksia esimerkiksi yhteystietoihin. Sisäänkirjautumisen jälkeen pääsee hyödyntämään myös vuosikelloa, joka hälyttää halutuista päivitystarpeista haluttuina hetkinä.

Tiedottaminen ja pelastussuunnitelman jakaminen onnistuvat yhden linkin lähettämisellä. Linkin takaa aukeaa visuaalisesti hyvännäköinen ja selkeä sivu, josta löytyy kiinteistön pelastussuunnitelma sekä muita erilaisia turvallisuuteen liittyviä dokumentteja.

turvakohde-blogiin-nc3a4kymc3a4

Tukee pelastuslain vaatimuksia

Turvakohde tarjoaa käyttäjälle työkalut omavalvonnan toteuttamiseen. Lomakkeiden joukosta löytyy esimerkiksi sisäisten palotarkastusten ja turvallisuuskoulutusten seurantalomakkeita. Nämä tallentuvat sovellukseen, jolloin kiinteistöön liittyvät turvallisuusasiat löytyvät dokumentoituna yhdestä paikasta.

Kohdekohtainen tarkastelu riskien arviointia laadittaessa on tärkeää ja pelastuslain hengen mukaista. Turvakohteessa on työkalut tähän, ja asiantuntijat auttavat riskien arvioinnin laatimisessa. Olemme todenneet hyväksi, että kiinteistön käyttäjät saavat itse laatia riskien arvioinnin. He tuntevat kohteensa, sen lähiympäristön ja sitä uhkaavat riskit. Tämän lisäksi he tulevat ylipäätään miettineeksi mahdollisia riskejä ja kuinka he voivat ennaltaehkäistä niitä ja varautua niihin.

Käyttäjien turvallisuus- ja pelastautumisohjeet tiivistävät pelastussuunnitelman sisältöä

Pelastussuunnitelmasta generoituu käyttäjille sekä turvallisuusohjeet että pelastautumisohjeet. Turvallisuusohjeissa on muutamaan sivuun tiivistetty pelastussuunnitelmasta oleellisimpia kohdekohtaisia tietoja, kuten yhteystietoja, poistumisjärjestelyjä, kokoontumispaikat ja väestönsuojeluun liittyviä asioita.

Pelastautumisohje on yhden sivun kokoinen, ja siitä selviää toimintaohjeita onnettomuus- ja tulipalotilanteisiin.

”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”

Tämä kliseinen lausahdus pätee erittäin hyvin pelastussuunnitelman jalkauttamisessa. Kiinteistön käyttäjille suunnatuista turvaopasteista selviää heitä koskevat turvajärjestelyt, kuten poistumisreitit ja alkusammutuskaluston sijainnit.

blogi-turvaopaste

Kohdeopasteet taas ovat suunnattu pelastuslaitokselle, ja näistä opasteista selviää kaikki oleellinen kiinteistöstä, jotta pelastustyö on mahdollisimman tehokasta.

blogi-kohdeopaste

Tampuuri-asiakkaat huomio!

Turvakohteen pelastussuunnitelma voidaan linkittää Tampuuriin, jolloin sovellus hakee Tampuurista kiinteistön perus- ja osapuolitiedot. Tällöin tietoja ei tarvitse päivittää kuin yhteen paikkaan, ja pelastussuunnitelmassa tiedot pysyvät ajantasaisena.

Kaikki eivät nettiä käytä

Vuonna 2016 Tilastokeskuksen mukaan 72 prosenttia Suomen väestöstä käyttää internetiä päivittäin. 88 prosenttia väestöstä ovat joskus käyttäneet internetiä. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että on myös ihmisiä, jotka eivät internetiä käytä. Erityisesti ikäihmisten joukossa on paljon sellaisia, jotka eivät käytä internetiä. (http://www.stat.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tie_001_fi.html)

Selainpohjaisesta versiosta on saatavilla kaikki tiedostot myös PDF-muodossa. Jos kiinteistön käyttäjien joukossa on henkilöitä, jotka eivät nettiä käytä, heille on tulostettavissa kaikki pelastussuunnitelmaan liittyvä materiaali.

Tutustu palveluun: http://www.turvakohde.fi

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: