Tampuurin käyttäjälähtöinen kehityskartta

Tämä kirjoitus on ensimmäisen kerran julkaistu 21.3.2017 Isännöintiliiton Lisäävirtaa Isännöintiin -blogissa.

Tampuuri-ohjelmiston kehitys-roadmapilla vuosi 2017 on voimakkaasti sisäisen kehityksen vuosi. Tulemme vuoden aikana omalla kehityspanoksellamme parantamaan ohjelmiston nopeutta, selainyhteensopivuutta sekä käytettävyyttä. Myös ohjelmiston julkaisunopeutta nostetaan siirtymällä rullaavaan versiopäivitykseen.

roadmap2017

Edellä mainituista käytettävyysparannusten osalta on menossa selvitysvaihe yhteistyössä Isännöintiliiton kanssa, osana Kiihdyttämö-projektia. Yhteistyössä olemme laatineet käyttäjäkyselyn joka toteuttiin nettikyselynä Tampuuria käyttäville isännöintiliiton asiakkaille. Lisäksi isännöintiliitto toteuttaa haastattelututkimuksen viiden alalla toimivan yrityksen kanssa. Käyttäjäkyselyllä pyrimme selvittämään Tampuurin tyypillisiä käyttäjäryhmiä, heidän käyttämiään ohjelman osa-alueita sekä selvittämään näiden osa-alueiden hyviä ja huonoja puolia. Kyselytutkimuksen perusteella teemme parannuksia ohjelman käytettävyyteen 2017 loppupuolella.

Käyttö tehostuu koulutuksella

Tätä kirjoitettaessa haastattelututkimukset ovat kesken mutta nettikyselyn tuloksista olemme saaneet koosteen tutkittavaksemme. Kaikkiaan vastaajia oli 278 kappaletta, joista suurimmat käyttäjäryhmät muodostivat kiinteistöhuollot, isännöitsijät sekä kiinteistösihteerit. Yli 90 prosentilla käyttäjistä Tampuuri oli pääasiallinen työkalu missä työskennellään päivittäin. Työvälineenä perinteinen selainympäristö (Windows) on edelleen suosituin.

Vastanneiden keskuudessa käytetyin ohjelmaosio on ilmoitushallinta, muita laajassa käytössä olevia olivat kohderekisteri sekä hieman yllättäenkin myös dokumenttien hallinta. Itse vastauksista meillä on analyysit vielä työn alla ja odottelemme myös haastatteluiden valmistumista ennen läpikäyntiä.

Yksi asia kuitenkin ansaitsee mielestäni maininnan jo tässä vaiheessa: yli puolet käyttäjistä sanoo ettei ole saanut koulutusta tai perehdytystä Tampuurin käyttöön! Olen varma että oikeilla työtavoilla Tampuurin käyttö tehostuu merkittävästi ja tämä on myös kokemukseni niistä kertauskoulutuksista joissa olen ollut mukana. Muistakaa pitää huolta työntekijöiden osaamisesta.

Kiihdyttämö-projekti jatkuu siis haastatteluiden loppuunsaattamisella sekä tulosten analysoinnilla, minkä jälkeen saatujen palautteiden perusteella teemme panostuksia käytettävyyteen. Uskon että selainriippumattomuuden, lisänopeuden ja palautteiden perusteella tehtävien parannusten jälkeen meillä on taas paljon parempi työkalu tarjota asiakkaillemme.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: